En väl fungerande organisation – nyckeln till den framgångsrika webbplatsen

När företag funderar på att bygga en webbplats glömmer de ofta bort detaljen allt står och faller med, organisationen kring webbplatsen. I en upphandling kan man spendera månader på att undersöka vilket CMS/webbsystem företaget skall använda sig av på webbplatsen eller innehållslösningen, (eftersom mycket information hanteras i samma system och publiceras i flera kanaler) med otaliga “workshops” och kravspecifikationer. Designen kan man också ägna väldigt mycket tid att ta fram, “look and feel”-möten, digitala grafiska profiler, mallar etc.

Däremot ägnas det oftast väldigt lite tid att jobba fram en organisation med tydliga roller och ansvar kring webben. Har man den klar för sig spelar det oftast mindre roll vilken teknik eller design man har till webbplatsen. Börjar man i organisationsändan ger sig oftast både val av CMS och design ganska väl. Får man det på det klara om en rad faktorer som bäddar för framgång;

  • Ansvar & befogenheter
  • Roller
  • Arbetsformer
  • Kompetensnivåer hos de som ska jobba med webben (framförallt med innehållet, men även på tekniksidan)
  • Arbetsflöden
  • Resurser (personer och budget)

Har du en framgångsrik webbplats idag? Grattis ! Vill du nå dit? Börja med din organisation !