Gryphon effektiviserar skapandet av företags marknadsinformation på ett imponerande sätt

Det är sällan jag blir imponerad av system. Men efter att ha fått en demo av Gryphon som Sector 5 har tagit fram (framförallt i samarbete med kunden Ifö Sanitär) ser jag en framtida räddning för många produktorienterade företag och deras marknadsavdelningar. För i en alltmer global värld med fler produkter och fler marknader och minskade personella resurser så blir behovet av smarta system allt större. För marknadsinformation ska ut i allt fler kanaler, kataloger, produktblad, säljstödsmaterial, webbplatser, kampanjwebbplatser, digitala displayer, info till återförsäljare mm. Listan är lång och lägg till ett otaligt språkversioner till detta så blir bilden tämligen komplicerad. Dessa krav gör att marknadsavdelningarna blir överhopade med arbete med att producera allt detta material och får mindre tid att ägna sig åt de mer strategiska marknadsfrågorna. gryphon-logo

Gryphon kan lösa dessa frågor åt marknadsavdelningarna och effektivisera deras processer så att de kan få ut mer marknadsinformation med ganska knappa personella resurser. För en marknadsavdelnings främsta uppgift är ju att förädla företagets information på ett innovativt sätt som skapar mervärde och ger företaget en fördel på marknaden.

Jag blev imponerad och kan varmt rekommendera produkten om ditt företag upplever problembilden ovan och vill kunna få ur er mer marknadsmaterial till era kunder.

Mer om Gryphon
För mer info kontakta mig

Leave a Comment