Intervju: Framgången ligger i att se helheten kring kund, teknik och organisation

Cecilia HjertzellOdyssey har intervjuad mig om de utmaningar som företag har idag i dess strävan att digitalisera sin affär. Utmaningarna enligt min mening ligger i att man från ledningshåll inte ser till att jobba med helheten när det gäller marknadsteknologier och innehåll samt inte organiserar sig från kundresan och kundbehov utan är kvar i gamla strukturer och arbetssätt.

Saxat från artikeln

”Man ser inga helheter utan ser allt som delar – inte ett ekosystem” säger Daniel. Det finns få roller i en organisation som har en helhetssyn. Det är fortfarande de olika ansvarsområdena som prioriteras. Dessutom råder det en stor diskrepans mellan IT och Marknad när det som behövs är hybrider av människor som har förmågan att omfamna både människor och teknik. ”Det finns inte en enda output från marknadsorganisationen idag som inte är teknikbaserad så man måste älska båda delarna” fortsätter Daniel.

Läs hela artikeln här

Leave a Comment