Sociala medier vs företags policys inte alltid så lätt