Fem viktiga områden att tänka på vid CMS-införande

I flertalet CMS-projekt har jag upptäckt att man glömmer bort att utreda vissa viktiga områden som är måsten vid införandet av ett nytt CMS. För oftast medför ett nytt CMS en rad andra förändringar i företaget/organisationen som måste drivas parallellt och tas om hand om för att implementationen ska bli lyckad. Jag brukar använda mig …

Presentationen på Berghs om CMS

I november höll jag en föreläsning om CMS på Berghs School of Communication i Stockholm i kursen Digitala Management. Nedan kan ni ta del av den presentationen. Berghs cms ver1 from Daniel Yttergren