Kommunikation är viktigt – även för icke-kommunikatörer