Nu genomför vi det som vi snackade om för 10 år sedan

För tio år sedan pratades det mycket om vilka möjligheter Internet förde med sig. En del tog till sig denna utveckling och andra bara skrattade åt den..Bl a ansåg opponenten till mitt uppsatsarbete 1997 (jag skrev om användandet av Internet på SEB) att Internet skulle dö ut och det var intranät som skulle bli det stora. Ack så fel han hade…lite av en Uusman 🙂

Nu 2011 genomför vi de saker det pratades om då. Vem som helst kan idag publicera sig via bloggar, Twitter, Linkedin, Facebook, Myspace mm. Min svärmor pratar med sin dotter i Kenya via Skype. Vi kollar nyheter i mobilen via RSS-flöde, och vi jobbar på bussen till jobbet via mobilt bredband/3G med mobiler & läsplattor. (cred till J Birgersson som blev kallad bredbandsjesus mm, men det är bara att inse att killen hade rätt!)

För tio år sedan byggdes det krångliga communities och hårdkodade webbplatser. Idag byggs dialogorienterade webbplatser och intranät där kommunikationen är dubbelriktad och inte enkelriktad. Och där besökaren genererar innehållet på webbplatserna.

Många av dessa saker som genomförs idag fanns bara i en massa powerpoints för 10 år sedan. Som en gammal kollega till mig en gång sade: “det som inte är genomfört finns inte”. Så det är kul att förutsättningarna att genomföra saker och ting i webbvärlden är gynnsammare idag än för 10 år sedan. Och den stora skillnaden ligger i att idag är utvecklingen kund/affärsdrivet istället för att vara konsultdrivet. Kanske tack vare dessa åtskilliga powerpoint-presentationer som ideligen visades för 10 år sedan.

Leave a Comment