(update:) 10 kritierier du bör uppfylla för att kalla dig webbstrateg

Jag skrev den här bloggposten för några år sedan men tycker den fortfarande är relevant. För nu börjar det vimla av webbstrateger/digitala strateger/onlinestrateger även på reklambyråerna. Och ofta är det personer som har lite eller mycket begränsad förankring i praktiskt genomförda projekt. En strategi är ett vägval och har du begränsade erfarenhet av genomfört vägval är det inte trovärdigt att kalla dig strateg…Och inom det digitala måste du ha en fot i tekniken och en i marknadsföring för att vara framgångsrik anser jag.

Under de senaste åren har jag stött på en massa personer som agerar som webb-/digitala strateger utan att egentligen ha täckning för det. Genom att marknadskanalerna digitaliseras allt mer och allt fler kommunikationsstrategier på ett eller annat sätt utmynnar i olika typer av digitala lösningar är det ju uppenbart att det är där uppdragen för kommunikationsfolk kommer att finnas framöver. Detta lockar varumärkeskonsulter, reklambyråer, PR-byråer och andra kommunikationsdicipliner att gå mot det digitala. Äntligen! tycker jag visserligen, men låt dem som har kunskap och erfarenheten vara med att lägga strategierna. Som jag ser det det finns kriterier du bör uppfylla för att kunna kalla dig webbstrateg. Kriterierna är en mix av praktisk erfarenhet och strategisk förmåga och är följande:

  1. Ha genomfört en antal större webbprojekt från strategi/konceptfas till förvaltningsfas
  2. Ha en mycket god insikt i hur människor brukar webbplatser och webbaserade applikationer (usability)
  3. Ha en mycket god insikt i hur de organisatoriska delarna kring webbplatser och webbaserade applikationer fungerar och ha praktisk erfarenhet av dem
  4. Ha en mycket god insikt om olika tekniker och applikationer som används på webbplatser och i webbaserad kommunikation samt har praktisk erfarenhet från att ha arbetat med dessa
  5. Ha en mycket god insikt om hur sökmotorer fungerar, samt att ha praktisk erfarenhet från att ha arbetat med dem
  6. Ha en mycket god insikt om webbanalys och olika system för det samt hur man kan använda sig av webbanalys för att förbättra sin affär och webbplats, samt att ha praktisk erfarenhet från att ha arbetat med det
  7. Ha en mycket god insikt i hur marknadsföring på Internet fungerar, samt att ha praktisk erfarenhet från att ha arbetat med det
  8. Ha en mycket god insikt i hur man skapar & utvecklar varumärken genom webbaserad kommunikation
  9. Ha en god insikt i sociala medier och hur de påverkar dagens konsumenter
  10. Ha ett stort nätverk med duktiga specialister inom digitala medier.

Många av de ovanstående punkterna tar upp praktisk erfarenhet och det tror jag är nyckeln för att kunna skapa goda webbstrategier för företag och organisationer. Utan dem står man sig slätt och presenterar fina powerpoints på saker som inte går att genomföra. För en strategi som inte går att genomföra är en ganska dålig strategi.