Intervju: Framgången ligger i att se helheten kring kund, teknik och organisation