Björn Elmberg på Cybercom presenterade denna utmärkta presentation på InternetExpo i februari. Fylld med kloka tankar och bra modeller som AIDAS applicerad på webb och Strategic roadmap. Tack för en bra presentation Björn!

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *