Currently viewing the tag: "slideshare"

Björn Elmberg på Cybercom presenterade denna utmärkta presentation på InternetExpo i februari. Fylld med kloka tankar och bra modeller som AIDAS applicerad på webb och Strategic roadmap. Tack för en bra presentation Björn!

Tagged with: