Bilder som bakgrund på allt fler webbplatser

Redan för flertalet år sedan gillade jag gruvbolaget RioTintos webbplats där de använder fotografiska bilder som bakgrund och låter bilder lyfta känslan i varumärket på deras webbplats. I RioTintos fall är det ett sätt för att lyfta fram deras verksamhet och visa vad de faktiskt jobbar med utan att behöva skriva spaltmeter med text. Istället har de valt illustrativa bilder för att beskriva deras verksamhet på webbplatsen. Rio Tinto - Screen dump startpageNu börjar fler webbplatser anamma detta formspråk.

IT-konsultbolaget Cybercom lyfter fram sina anställda på startsidan och nu senast bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens webbplats Tryggbemanning.se använder sig av fotografiska bilder som bakgrund på webbplatsen. Och i och med snabbare uppkopplingar och mer kompetenta webbläsare är det en bra utveckling att webbplatser arbetar mer med bilder för att höja användarupplevelsen och göra webbplatserna mer tilltalande. Snart kommer vi nog också se fler webbplatser med rörligt material på som Peakperformance webbplats. En bra utveckling där tekniken blir allt mindre begränsande när det gäller vilket innehåll du har på webbplatsen utan det blir allt mer en fråga om vad du vill kommunicera.

Leave a Comment