Traditionella kommunikatörer blir allt mer digitala – men en del stretar mot